คุณถนัด เบิกนา ร้านกาแฟสดเมืองกระบี่
111 หมู่บ้านประชานิเวศ 3 ถนนประชานิเวศ 3 แขวงท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 084-6284888, 02-1570396