เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 

กิจกรรม รวมภาพ งานมุทิตาจิต คุณแม่ยุ้ง เบิกนา
งานมุทิตาจิต คุณแม่ยุ้ง เบิกนา (จุ้งหลก) , นางส้อง ชูทอง (เบิกนา) , นางโมย ค้าของ (เบิกนา) , นายสวัสดิ์ เบิกนา , นายผ่อง จุ้งหลก , นางยุก น้ำยาง (จุ้งหลก) , นายวุ้น จุ้งหลก โดยคณะผู้จัดงานมุทิตาจิต นายถนัด เบิกนา , พจต.มานิต เบิกนา, นายรัฐนันท์ เบิกนา , นางสุพรรณี เบิกนา เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 7 บ้านคลองแรด ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รับประทานอาหารเจ , ชาชัก , กาแฟ , ชมการแสดงพื้นบ้าน ฟรี ตลอดงาน

กิจกรรมอื่น ๆ

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.