เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

ร้านกาแฟเมืองกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ร้านกาแฟเมืองกระบี่ โดยคุณถนัด เบิกนา พร้อมทั้งพนักงานและลูกค้า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านแดง  ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 

โดยคุณถนัด เบิกนา เป็นตัวแทนถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากร้านกาแฟเมืองกระบี่ จำนวน 11,420 บาท และมียอดเงินในการทอดกฐินสามัคคีรวมทั้งสิ้น 226,413 บาท

ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์อันเกิดจากกุศลเจตนาในการทำบุญครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยน้อมนำให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยลาภยศสักการ ธนสารสมบัติ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

อานิสงส์กฐิน

การทำบุญกฐินนี้ได้บุญมากเพราะเป็นทานที่พิเศษยิ่งกว่าทานอื่นใด ด้วยเป็นทั้ง "กาลทาน" และ "สังฆทาน" นับเป็นทานชนิดเดียวที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระสงฆ์) ได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายผู้ให้ย่อมได้บุญอันไพบูลย์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป เช่น

ทำให้เป็นผู้มีความมั่งคั่ง

มั่นคงในโภคทรัพย์สมบัติ และหน้าที่การงาน

เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ตั้งมั่นในสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย แม้ละโลกแล้วย่อมได้บังเกิดในสุคติโลกสววรค์

วันเดือนปีที่ 2013-12-15
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.